telephone

Fiscaal recht

  • Administratieve (bezwaar)procedure (vraag om inlichtingen, bericht van wijziging, aanslag van ambtswege, ...)
  • Gerechtelijke procedure (rechtbank eerste aanleg en hof van beroep)
  • Successie- en vermogensplanning
  • Witwasmisdrijven en regularisaties
  • Aangifte erfbelasting
  • Schenking familiale ondernemingen

Neem contact met ons op