telephone

Administratief & publiek recht

  • Stedenbouw en ruimtelijke ordening
  • Behandeling van geschillen inzake de uitvoering van overheidsopdrachten
  • Begeleiding bij vergunningen (College Burgemeester en schepenen, Bestendige Deputatie)
  • Procedures Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen
  • Onderwijsrecht
  • Tuchtrecht
  • Ziekenhuiswetgeving

Neem contact met ons op