telephone

Geboren te Brugge op 11 januari 1964.

Hij behaalde in 1986 met grote onderscheiding het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent. Hij liep stage in het kantoor van wijlen Mtr. Ernest Schepens en trad in 1992 toe tot de associatie Schepens & Partners.

Sedert 2014 staat hij op de lijst van curatoren bij de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge. Hij maakt sedert 2014 lid uit van de Raad van de Orde van Advocaten te Brugge, is Directeur van de Stageschool Brugge-Veurne en tevens Ondervoorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand bij de balie te Brugge. Verder zetelt hij sedert 2012 als lid van de Probatiecommissie West-Vlaanderen.

Voorkeurmateries: Strafrecht, personen- en familierecht, huur- en handelshuur, auteursrecht en intellectuele eigendom, ondernemingsrecht