telephone

Aanpak

U kan bij ons terecht voor adviezen en begeleiding bij procedures. Wij hanteren een persoonlijke en no-nonsense aanpak. Daarbij wordt aandacht besteed aan oplossingsgericht denken met voldoende aandacht voor de haalbaarheid van de zaak en de kosten die daarmee gepaard gaan.

Wij zien na of er tussenkomst is van enige verzekering (rechtsbijstand) dan wel of u in aanmerking komt voor tweedelijnsbijstand (pro deo). Er wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd omtrent kosten en erelonen zodat u weet waar u aan toe bent. Er kan gewerkt worden met uurloontarieven of vaste forfaits, al dan niet rekening houdende met het behaalde resultaat.

 

De aan ons toevertrouwde zaken worden vlot en correct opgevolgd. Als cliënt krijgt u op geregelde tijdstippen feedback en toelichting over de stand van zaken.